Industrie

Wat goed is, komt snel.

Estin engineering helpt u mee het ‘Proces Flow Diagram’ te vertalen naar een ‘Piping en Instrumentation Diagram’ en legt de daarbij behorende besturingsfilosofie vast.

Wij adviseren, ontwerpen, specificeren en detailleren voor u alle benodigde E&I-installaties zoals midden- en laagspanningsdistributie, elektrische- en instrumenttechnische installaties en besturingsinstallaties. Door toepassing van de nieuwste technieken bent u op de toekomst voorbereid.

Onze industriële opdrachtgevers bevinden zich onder meer in de afvalverwerking, (petro)chemie, voedingsindustrie, waterzuivering en op- en overslag.
De doordachte ontwerpen van Estin engineering zijn de grondslag voor snelle resultaten.