Estin Engineering

Engineering Support voor Technische INstallaties

ESTIN ENGINEERING

Uw deskundige partner in Engineering Support voor Technische INstallaties.

Kantoor Estin

Laatste Nieuws:

Vind hier het laatste nieuws van Estin!

10/03/2018

Vatenloods voor gevaarlijke (verpakte) afvalstoffen conform PGS 15

Bij Afvalstoffen Terminal Moerdijk, één van onze opdrachtgevers, hebben wij meegewerkt aan de realisatie van een nieuwe PGS 15 loods voor het onder vergunning opslaan van verpakt afval in vaten en bins.

23/09/2017

Ontwerp tunnel-technische installaties

In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat zijn de specialisten van Estin engineering betrokken bij de ontwerpen van de tunnel-technische installaties van de Wijkertunnel, 2e Beneluxtunnel, Roertunnel, Tunnel Swalmen, Tunnel A2 Leidsche Rijn en Westerschelde Oeververbinding.

23/07/2017

UPD trajecten (uitgangspuntendocumenten)

CENTRAAL SCHUIM-BIJMENGSYSTEEM Op grond van een nieuw opgesteld “Integraal veiligheidsplan’ is samen met onze opdrachtgever een schuim-bijmengsysteem ontworpen welke voor het gehele fabrieksterrein als centrale schuim-bijmenginstallatie fungeert. Op deze installatie zijn alle door blussing te bewaken gebieden aangesloten waarbij het grootste scenario als maatgevend geldt. Voor het project is als eerste samen met de mechanische […]

23/07/2017

Ombouw metro en tramremises t.b.v. nieuw type voertuigen

De komst van nieuwe type voertuigen in het wagenpark van onze opdrachtgevers heeft genoodzaakt tot ombouw van meerdere tram- en metroremises. De ontwerpen en engineering voor de technische installaties van nieuwe onderhoudswerkkuilen, wasstraten, opstelplaatsen en algemene facilitaire voorzieningen zijn grotendeels door specialisten van Estin engineering gerealiseerd. Daarnaast hielden de ontwerpers van Estin engineering nauwkeurig toezicht […]

23/07/2017

Tractievoeding-installaties tramremises Amsterdam

Ten gevolge van de specialistische kennis en ervaring op het gebied van distributie en schakelen van gelijkstroom tractievoeding heeft Estin engineering het ontwerp en de specificaties voor de vernieuwing van de tractievoeding-installaties in een tweetal Amsterdamse tramremises verzorgd. Bovendien is de directievoering en het toezicht bij de realisatie van dit werk aan de experts van […]

23/07/2017

Transformatorstation op hoog niveau

In verband met het voldoen aan de huidige emissienormen moest er bij één van onze opdrachtgevers een nieuw elektrostatisch filter worden gebouwd ten behoeve van de zuivering van de ontstane rookgassen uit het proces.

23/07/2017

Nieuwbouw laboratorium met kantoren; 1100 m2 BVO

Bij onze opdrachtgever ontstond, in verband met een verdere uitbreiding van de productie, de behoefte het bestaande laboratorium te vernieuwen en uit te breiden. Om dit te kunnen realiseren moest nieuwbouw worden gepleegd.

23/03/2017

Renovatie kantoorgebouw; 9000 m2 BVO

Bij één van onze opdrachtgevers was behoefte ontstaan aan modernisering en herindeling van een bestaand kantoorgebouw.

23/03/2017