Ontwerp tunnel-technische installaties

By:

In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat zijn de specialisten van Estin engineering betrokken bij de ontwerpen van de tunnel-technische installaties van de Wijkertunnel, 2e Beneluxtunnel, Roertunnel, Tunnel Swalmen, Tunnel A2 Leidsche Rijn en Westerschelde Oeververbinding.


Vanuit de bijzondere deskundigheid inzake beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening zijn de trafostations, netverdelers, noodstroomvoorzieningen, energiedistributie, lichtinstallatie, aarding en bliksembeveiliging door de engineers van Estin engineering ontworpen.