Directievoering en Uitvoeringsbegeleiding

De bal is rond.

Controleren, bewaken en aansturen zien wij als vanzelfsprekend. Estin engineering wil bewaken dat haar ontwerpen en kwaliteit ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Niemand kent het project en de doelstelling beter dan de ontwerper zelf, daarom zorgen consultants van Estin engineering er voor dat zaken niet de verkeerde kant op rollen; de bal blijft immers altijd rond.