Vatenloods voor gevaarlijke (verpakte) afvalstoffen conform PGS 15

By:

Bij Afvalstoffen Terminal Moerdijk, één van onze opdrachtgevers, hebben wij meegewerkt aan de realisatie van een nieuwe PGS 15 loods voor het onder vergunning opslaan van verpakt afval in vaten en bins.

Deze nieuwe loods heeft de bestaande, veel kleinere loods, vervangen en is in de nazomer van 2018 volledig in bedrijf genomen. De bouw van de loods betrof een drietal bouwfasen zodat de implementatie van de nieuwe loods en de benodigde sloop van de bestaande loods tijdens de normale bedrijfsvoering kon plaatsvinden.

Estin engineering heeft in het adviestraject meegewerkt aan het opstellen van het uitgangspuntendocument (UPD) en het advies verzorgd voor de keuze van de beveiligings-installaties zoals het te certificeren brandmeld- en ontruimingsalarm en de blusinstallatie. Daarnaast zijn door ons eveneens alle overige benodigde elektrotechnische installaties ontworpen, uitgedetailleerd tot en met bestek, waarna het werk door de opdrachtgever in de markt is aanbesteed.

Tijdens de drie uitvoeringsfasen is Estin engineering door de opdrachtgever aangewezen als projectleider voor de elektrotechnische installaties en heeft als zodanig de uitvoeringswerkzaamheden begeleid. Hierbij behoorde tevens een deel van de coördinatie tussen de onderlinge disciplines enerzijds en de certificerende instantie anderzijds.