UPD trajecten (uitgangspuntendocumenten)

By:

CENTRAAL SCHUIM-BIJMENGSYSTEEM

Op grond van een nieuw opgesteld “Integraal veiligheidsplan’ is samen met onze opdrachtgever een schuim-bijmengsysteem ontworpen welke voor het gehele fabrieksterrein als centrale schuim-bijmenginstallatie fungeert. Op deze installatie zijn alle door blussing te bewaken gebieden aangesloten waarbij het grootste scenario als maatgevend geldt.

Voor het project is als eerste samen met de mechanische afdeling van de opdrachtgever het uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld. Het unieke van deze installatie is dat het centrale systeem voor de diverse scenario’s (hoeveelheden) geschikt moest zijn. Om dit te bewerkstelligen is er een eigen ontwerp gemaakt wat uiteindelijk is voorzien van een inspectiecertificaat op basis van het ‘CCV Inspectieschema Brandbeveiliging’ en afgeleide doelstellingen.

Estin engineering heeft naast het opstellen van het UPD tevens het ontwerp verzorgd van de bij het systeem behorende bluscentrale, de besturingsfilosofie en de bijbehorende veldinstallatie.