Transformatorstation op hoog niveau

By:

In verband met het voldoen aan de huidige emissienormen moest er bij één van onze opdrachtgevers een nieuw elektrostatisch filter worden gebouwd ten behoeve van de zuivering van de ontstane rookgassen uit het proces.

Het totale vermogen van deze nieuwe installatie bedraagt ca. 1200 kW en de elektrische aansluitingen hiervoor bevinden zich voor het grootste deel op ca. 32 m hoogte. Om dit vermogen kosteneffectief te kunnen toeleveren is besloten een nieuw laagspanningsdistributie-systeem te voorzien in de directe nabijheid van de installatie. Hiervoor is een nieuw onderstation met daarin de 10 kV installatie, de transformator en de laagspanningsverdeler in een hiervoor aangepaste container, in goed overleg met de energieleverancier op het dak van de installatie geplaatst.

Estin engineering heeft voor het gehele project alle benodigde elektrotechnische installaties ontworpen en daarnaast ook de uitvoering begeleid.