Transformatorstation op hoog niveau

By:

In verband met het voldoen aan de huidige emissienormen diende er bij één van onze klanten een nieuw elektrostatisch filter worden gebouwd ten behoeve van de zuivering van de ontstane rookgassen uit het proces.

Het totale vermogen van deze nieuwe installatie bedraagt ca. 1200 KW en de elektrische aansluitingen hiervoor bevinden zich voor het grootste deel op ca. 32 m hoogte. Om dit vermogen kosten effectief te kunnen toeleveren is besloten een nieuw laagspanning distributie systeem te voorzien in de directe nabijheid van de installatie. Hiervoor is een nieuw onderstation met daarin de 10 KV installatie, de transformator en de laagspanningsverdeler in een hiervoor aangepaste container, in goed overleg met de energieleverancier op het dak van de installatie geplaatst.

Estin engineering heeft voor het gehele project alle benodigde elektrotechnische installaties ontworpen en daarnaast ook de uitvoering begeleidt.