Renovatie kantoorgebouw; 9000 m2 BVO

By:

Bij één van onze opdrachtgevers was behoefte ontstaan aan modernisering en herindeling van een bestaand kantoorgebouw.

De technische installaties in het gebouw waren zo sterk verouderd dat er is besloten tot een complete kaalslag van het gebouw, waarbij alleen de hoofdconstructie werd gehandhaafd.

Eén van de uitgangspunten bij de renovatie was duurzaam bouwen. In het nieuwe ontwerp is om deze reden onder andere, na uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek, een voorziening voor koude- en warmteopslag geïntegreerd.

Door ESTIN engineering is het complete ontwerptraject met betrekking tot de technische installaties doorlopen vanaf het programma van eisen tot en met assistentie bij de Europese aanbesteding.

Ook is in samenwerking met de architect het sloopbestek opgesteld, aangevuld met de benodigde tijdelijke voorzieningen voor het instant houden van de kritische installaties.